Sympatis grupper

 NYTT för år 2018: Ninas HEM-liga grupp

Oordning och kaos i hemmet? Kom och lär dig knepen som hjälper dig att få bukt med detta. Kom med i den nya HEM-liga gruppen där vi på ett humoristiskt, optimistiskt och lösningsfokuserat sätt reflekterar över prylars mening och funktion med målsättningen att bli kvitt onödiga prylar. Då får vi både utrymme och energi för nya visioner och intressantare projekt än ständig städning! Forskning visar nämligen att ett ordnat hem ökar välbefinnandet, kreativiteten, fokuseringsförmågan och beslutsfattandet samt minskar på upplevd stress! Gruppen leds av Nina, som tidigare i sju års tid ledde Jazzterapi-gruppen på Sympati.

NYT för år 2018: Hantera vardagen

I februari börjar en helt ny kurs som heter ”Hantera vardagen”. På kursen lär vi oss tillreda förmånlig och framför allt GOD mat. Kursen arrangeras i Marthaförbundets undervisningskök på Busholmen och leds av hushållsrådgivare Elisabeth Eriksson. På kursen behandlas aktuella teman som ekologisk hållbarhet, matsvinn och säsongmat men vi kommer också att tala om huslig ekonomi, hygien och hemvård. Kursdeltagarna får gärna komma med egna idéer! Kursen hålls följande fredagar: 2.2, 2.3, 6.4, 4.5 kl. 13-16. Varje tillfälle avslutas med en gemensam måltid som vi själva har tillrett!

Coachinggruppen:

Coaching i grupp för personer med psykisk ohälsa för att stöda deras mentala och kroppsliga hälsa och livskvalitet samt trivsel i vardagen. Coaching är ett kraftfullt verktyg i arbetet mellan människor, baserat på djup respekt för den förmåga och kunskap som finns inom varje individ. Vi använder olika verktyg, praktiska och inspirerande övningar. Vi ställer kraftfulla frågor, lyssnar aktivt och skapar medvetenhet. Vi planerar och sätter upp mål.  Coaching-gruppen leds av Monica.

Månadsmöte ”Medlemsforum”

Vi vill att medlemmarna på Sympati är aktivt med och formar verksamheten. På medlemsforum får medlemmarna komma med önskemål, kritik och frågor angående Sympati, vad som händer och vad styrelsen håller på med. Alltså allas möjlighet att påverka vad som händer här. Goda idéer från medlemmar förverkligas, se den nya gruppen Läs och lyssna som startade i januari 2017!

Allsång med smått & gott

Varannan måndag har vi i samband med Öppet Hus en sångstund med smått& gott. Sångstunden leds av Bo. Efter sångstunden vankas det kaffe med gott mellanmål. Flera sångblad finns på kansliet och det är fritt fram att hämta sina egna önskemål. Ingen speciell talang behövs, endast viljan att sjunga.

Läs och lyssna

I januari 2018 fortsätter gruppen Läs och lyssna som leds av Ancki. Idén till denna grupp kom från Sympatis medlemmar.  I gruppen läser vi tillsammans exempelvis en roman, noveller eller artiklar. Var och en som vill får läsa högt, men det går lika bra att lyssna också. Kaffe bjuder vi på förstås medan vi diskuterar tankar som boken väckt. Välkommen med när det passar dig!

Motionseftermiddag

År 2018 fortsätter vi med att motionera tillsammans. En fredag i månaden åker vi tillsammans till Helsingegatans Idrottshus för att motionera tillsammans. Man får välja mellan simning och bowling.  Efteråt dricker vi kaffe på ett café. I Medlemsbladets händelsekalender hittar du mera information. Kom med, kanske hittar du rentav en ny gren som passar just dig!

Skriv ditt liv

I gruppen ”Skriv ditt liv” skriver medlemmarna om sitt liv. Men varför skulle man göra det? Det finns olika orsaker: man kanske vill berätta för sina barn och barnbarn om det liv man har levt, man kanske vill ta reda på vad det är som har gjort en till den människa man är idag, man kanske vill konfrontera de svårigheter som har följt en sedan barndomen, hitta sina knutar och knyta upp dem… En del av livsberättelserna finns nu att läsa i boken ”Hitta knuten – fragment och livsberättelser”. Boken finns att köpa för 20 € på Sympatis kansli, men ring innan du kommer, för vi är inte alltid på plats!

Öppet Hus

Idén är att man ska kunna droppa in på Eriksgatan 8 under eftermiddagen måndag & onsdag 13 -16 och veta att där finns värd och värdinna på plats, att man kan umgås, läsa tidningar, låna böcker, titta på dvd, använda dator, handarbeta, koka te och kaffe osv.  Ibland har vi pyssel med Siv. Möjligheterna är oändliga och vi hoppas att så många medlemmar som möjligt tar vara på chansen att lära känna nya människor och umgås i vårt vardagsrum på Eriksgatan 8.