Sympatis grupper

Öppet Hus

Idén är att man ska kunna droppa in på Eriksgatan 8 under eftermiddagen måndag & onsdag 13 -16 och veta att där finns värd och värdinna på plats, att man kan umgås, läsa tidningar, låna böcker, titta på dvd, använda dator, handarbeta, koka te och kaffe o.s.v.  Ibland har vi pyssel med Siv. Varannan måndag har vi en sångstund (se nedan under ”Allsång med smått och gott”. Möjligheterna är oändliga och vi hoppas att så många medlemmar som möjligt tar vara på chansen att lära känna nya människor och umgås i vårt vardagsrum på Eriksgatan 8.

Hantera vardagen fortsätter år 2019

I februari fortsätter den populära kursen som heter ”Hantera vardagen”. På kursen lär vi oss tillreda förmånlig och framför allt GOD mat. Kursen arrangeras i Marthaförbundets undervisningskök på Busholmen och leds av hushållsrådgivare Elisabeth Eriksson. På kursen behandlas aktuella teman som ekologisk hållbarhet, matsvinn och säsongmat men vi kommer också att tala om huslig ekonomi, hygien och hemvård. Kursdeltagarna får gärna komma med egna idéer. Varje tillfälle avslutas med en gemensam måltid som vi själva har tillrett!

Allsång med smått & gott

Varannan måndag har vi i samband med Öppet Hus en sångstund med smått& gott. Sångstunden leds av Bo. Efter sångstunden vankas det kaffe med gott mellanmål. Flera sångblad finns på kansliet och det är fritt fram att hämta sina egna önskemål. Ingen speciell talang behövs, endast viljan att sjunga.

Läs och lyssna

På våren 2019 fortsätter gruppen Läs och lyssna som leds av Ancki. Idén till denna grupp kom från Sympatis medlemmar.  I gruppen läser vi tillsammans exempelvis en roman, noveller eller artiklar. Var och en som vill får läsa högt, men det går lika bra att lyssna också. Kaffe bjuder vi på förstås medan vi diskuterar tankar som boken väckt. I bland får vi besök av en författare. Välkommen med när det passar dig!

Skriv ditt liv

I gruppen ”Skriv ditt liv” skriver medlemmarna om sitt liv. Men varför skulle man göra det? Det finns olika orsaker: man kanske vill berätta för sina barn och barnbarn om det liv man har levt, man kanske vill ta reda på vad det är som har gjort en till den människa man är idag, man kanske vill konfrontera de svårigheter som har följt en sedan barndomen, hitta sina knutar och knyta upp dem… En del av livsberättelserna finns nu att läsa i boken ”Hitta knuten – fragment och livsberättelser”. Boken finns att köpa för 20 € på Sympatis kansli, men ring innan du kommer, för vi är inte alltid på plats!

Motionseftermiddag

År 2019 fortsätter vi med att motionera tillsammans. En fredag i månaden åker vi tillsammans till Helsingegatans Idrottshus för att motionera tillsammans. Man får välja mellan simning och bowling.  Efteråt dricker vi kaffe på ett café. I Medlemsbladets händelsekalender hittar du mera information. Kom med, kanske hittar du rentav en ny gren som passar just dig!

Föräldragrupp 1 fortsätter år 2019

Det är inte lätt att vara förälder alla gånger, det vet ju vem som helst. I synnerhet gäller detta om någon i familjen har eller har haft psykisk ohälsa. Föräldragruppen som startade på hösten 2018 kommer att fortsätta att träffas varannan vecka på måndagar år 2019. Föräldragrupp 1 är avsedd för föräldrar som har vuxna barn med psykisk ohälsa.  Gruppen är självgående och nya deltagare välkomnas hjärtligt!

Vid behov startar Föräldragrupp 2 på våren 2019

En förälder som återhämtat sig från psykisk ohälsa gav Psykosociala föreningen Sympati idén om att starta en ny grupp för föräldrar till unga barn i åldern 0 – ca 10 år. Meningen är att föräldrar med psykisk ohälsa i föräldragruppen får en möjlighet att dela sina erfarenheter och få stöd och förståelse av andra föräldrar som upplevt liknande situationer för ”då skulle man säkert orka bättre med familjelivet, parförhållandet och vardagen då man allt emellanåt i lugn och ro kunde få sitta och prata öppet om sina tankar, känslor och erfarenheter. Och få stöd och t.o.m. tips av andra föräldrar”. Gruppen kommer att träffas en gång i månaden sent på eftermiddagen. Denna grupp startar vid behov, kontakta vänligen verksamhetsledaren!

Månadsmöte ”Medlemsforum”

Vi vill att medlemmarna på Sympati är aktivt med och formar verksamheten. På medlemsforum får medlemmarna komma med önskemål, kritik och frågor angående Sympati, vad som händer och vad styrelsen håller på med. Alltså allas möjlighet att påverka vad som händer här. Goda idéer från medlemmar förverkligas, se den nya gruppen Läs och lyssna som startade i januari 2017!